Gmina Świerklaniec: budżet obywatelski

Aktualności archiwum aktualności

13 propozycji projektów do budżetu partycypacyjnego

Bardzo miło jest nam poinformować wszystkich Mieszkańców Gminy Świerklaniec, że podczas drugiej edycji do Budżetu Partycypacyjnego Gminy Świerklaniec w wyznaczonym terminie przyjmowania propozycji wpłynęło łącznie 13 projektów. - 6 projektów z sołectwa Orzech, - 3 projekty z sołectwa Nakło Śląskie - 2 projekty z sołectwa Świerklaniec - 2 projekty z sołectwa Nowe Chechło. Następnym etapem jest weryfikacja i opiniowanie zgłoszonych projektów.

Ostatni dzień składania wniosków !!!

Informujemy, że do dziś jest możliwość składania wniosków do budżetu partycypacyjnego.    Przypominamy również, że w dniu dzisiejszym do godziny 17:00 wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy Świerklaniec, 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3.   Listownie na adres: Urząd Gminy Świerklaniec, 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 z adnotacją na kopercie „Budżet Partycypacyjny”, ważna jest data stempla pocztowego.

Zapraszamy do składania projektów !!!

Zapraszamy do składania projektów !!! Od 5 do 26 marca 2018 r. czekamy na Państwa pomysły. Od poniedziałku 5 marca można składać projekty do Budżetu Obywatelskiego. Formularze są dostępne na stronie internetowej oraz w punktach Punktach informacyjnych Budżetu Partycypacyjnego

Krok po kroku