Gmina Świerklaniec: budżet obywatelski

Aktualności archiwum aktualności

Punkty wyznaczone do głosowania

Punkty wyznaczone do głosowania: sołectwo Nakło Śląskie - Gminny Ośrodek Kultury w Nakle Śląskim, Nakło Śląskie, ul. Główna 52, sołectwo Orzech - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzechu, Orzech, ul. J. Brzechwy 8 Sołectwo Świerklaniec – Urząd Gminy Świerklaniec, Świerklaniec, ul. Młyńska 3, Sołectwo Nowe Chechło - Szkoła Podstawowa im .Królowej Jadwigi, Nowe Chechło ul. Lasowicka 103  

Publiczna prezentacja projektów poddanych pod głosowanie i spotkania z mieszkańcami odbędą się:

10 maja 2017r. godzina 17:00 - OSP Świerklaniec, ul. Oświęcimska 25, 11 maja 2017r. godzina 18:00 - Gminny Ośrodek Kultury w Nakle Śląskim, ul. Główna 52, 12 maja 2017r. godzina 17:00 – Orzechowskie Centrum Kultury w Orzechu, ul. Sobalaków 5, 15 maja 2017r. godzina 17:00 - Dom Sportowca w Nowym Chechle, ul. Leśna 5,

Wyniki weryfikacji merytorycznej zgłoszonych projektów w ramach budżetu partycypacyjnego na 2017r.

  Wyniki weryfikacji merytorycznej zgłoszonych projektów w ramach budżetu partycypacyjnego na 2017r., zgodnie z uchwałą Nr XVIII/109/15 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 października 2015 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Świerklaniec w sprawie części wydatków z budżetu Gminy Świerklaniec przedstawiają się następująco:  

Krok po kroku