Gmina Świerklaniec: budżet obywatelski

Głosowanie

Głosowanie

To kluczowy etap Świerklanieckiego Budżetu Partycypacyjnego.


Głosowanie potrwa od dnia 1 czerwca do 11 czerwca 2018 roku.


Na projekty z danego okręgu mogą głosować wyłącznie uprawnieni mieszkańcy, którzy w dniu oddania głosu ukończyli 18 lat. Każdy głosujący może oddać głos na maksymalnie 3 projekty, przyznając każdemu inną liczbę punktów – odpowiednio 1, 2 lub 3

 

Wykaz punktów do głosowania określony będzie zarządzeniem Wójta Gminy Świerklaniec. W czasie trwania głosowania nie wolno miejscach głosowania prowadzić agitacji, ani żadnej innej kampanii, zachęcającej lub zniechęcającej do jakiegokolwiek projektu. Za wybrane do realizacji zostaną uznane takie projekty, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na Budżet Partycypacyjny w danym okręgu. Jeśli dwa (lub więcej) projekty uzyskają tą samą liczbę punktów, o ich kolejności na liście zdecyduje publiczne losowanie.

 

Instrukcja głosowania na projekty budżetu partycypacyjnego za pomocą platformy ePUAP 

1. Mieszkaniec danego sołectwa może zagłosować tylko na projekty budżetu partycypacyjnego objęte obrębem swojego sołectwa.

2. Głosowanie możliwe jest poprzez:
a) pobranie karty do głosowania dostępnej na stronie obywatelski.swierklaniec.pl jako załącznik do Zarządzenia Nr 0050.77.2017 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 16.05.2017 r., wypełnienie jej i załączenie do pisma wysyłanego do Urzędu
b) w piśmie wysyłanym do Urzędu należy podać pełną nazwę projektu wraz z ilością oddanych punktów.

4. Aby oddać głos na projekt w budżecie partycypacyjnym należy posiadać konto na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP:

a) Założenie konta na platformie ePUAP:

  • rejestracja na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Potrzebne są do tego dane kontaktowe oraz identyfikacyjne,logowanie na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal

  • potwierdzenie Profilu Zaufanego poprzez wypełnienie formularza. Następnie w ciągu 14 dni należy udać się do dowolnego Punktu Potwierdzającego z dowodem osobistym lub paszportem.

  • profil zaufany można potwierdzić także za pomocą bankowości internetowej.

b) Głosowanie:

  • logowanie na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP,

  • wybór urzędu, tj. Urząd Gminy Świerklaniec,

  • wybór tematu z katalogu spraw, np. Inne sprawy urzędowe → najczęściej załatwiane sprawy → pismo ogólne do podmiotu publicznego → dodanie załącznika, tj. wypełnionej karty do głosowania → wysyłka opatrzona podpisem profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

 

POPRZEDNI KROK                                                                                                                                                           NASTĘPNY KROK