Gmina Świerklaniec: budżet obywatelski

Harmonogram Budżetu Partycypacyjnego

Harmonogram Budżetu Partycypacyjnego

Budżet partycypacyjny 2017 obejmuje następujące etapy:

 

1. Ogłoszenie o terminie składania propozycji projektów – od 17 lutego 2017r.
2. Zgłaszanie propozycji projektów – od dnia 06 marca do dnia 27 marca 2017 r.
3. Weryfikacja i opiniowanie zgłoszonych projektów – do dnia 26 kwietnia 2017 r.
4. Ogłoszenie listy projektów pod głosowanie – od 28 kwietnia do 8 maja 2017r.
5. Informacja o publicznej prezentacji listy projektów na 7 dni przed terminem prezentacji –  od 28 kwietnia do 8 maja 2017r.
6. Publiczna prezentacja i spotkanie z mieszkańcami projektów poddanych pod głosowanie – od dnia 9 maja do 15 maja 2017r.
7. Ogłoszenie z wykazem punktów do głosowania od 17 maja 2017r.
8. Głosowanie mieszkańców – od dnia 1 czerwca do 7 czerwca 2017 r.
9. Ogłoszenie listy projektów do realizacji –  do dnia 30 czerwca 2017 r.