Gmina Świerklaniec: budżet obywatelski

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego

Harmonogram budżetu obywatelskiego na rok 2020 obejmujący następujące etapy:

  1. Zgłaszanie propozycji projektów – od dnia 19 sierpnia do dnia 9 września 2019 r.

  2. Weryfikacja i opiniowanie zgłoszonych projektów – do dnia 19 września 2019 r.

  3. Ogłoszenie listy projektów zweryfikowanych pozytywnie –  do 30 września 2019r.

  4. Wybór projektów do realizacji poprzez głosowanie internetowe i tradycyjne mieszkańców - od 8 października do 16 października 2019r.

  5. Ogłoszenie listy  zwycięskich projektów – do dnia 25 października 2019r.