Gmina Świerklaniec: budżet obywatelski

Harmonogram Budżetu Partycypacyjnego

Harmonogram Budżetu Partycypacyjnego

Harmonogram budżetu partycypacyjnego na rok 2018 obejmujący następujące etapy:

  1. Ogłoszenie o terminie składania propozycji projektów – od 16 lutego 2018r.

  2. Zgłaszanie propozycji projektów – od dnia 05 marca do dnia 26 marca 2018 r.

  3. Weryfikacja i opiniowanie zgłoszonych projektów – do dnia 25 kwietnia 2018 r.

  4. Ogłoszenie listy projektów pod głosowanie – od 27 kwietnia do 7 maja 2018r.

  5. Informacja o publicznej prezentacji listy projektów na 7 dni przed terminem prezentacji – od 27 kwietnia do 7 maja 2018r.

  6. Publiczna prezentacja i spotkanie z mieszkańcami projektów poddanych pod głosowanie – od dnia 8 maja do 14 maja 2018r.

  7. Ogłoszenie z wykazem punktów do głosowania od 16 maja 2018r.

  8. Głosowanie mieszkańców – od dnia 1 czerwca do 11 czerwca 2018 r.

  9. Ogłoszenie listy projektów do realizacji – do dnia 30 czerwca 2018 r.