Gmina Świerklaniec: budżet obywatelski

Ogłoszenie listy projektów do realizacji

Ogłoszenie listy projektów do realizacji

Do dnia 30 czerwca 2017 roku ogłoszona zostanie lista zwycięskich projektów, czyli takich, które zrealizowane zostaną w 2017/2018 roku. Lista opublikowana będzie na stronie internetowej www.swierklaniec.pl, stronie BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Punktach Informacyjnych Budżetu Partycypacyjnego.

 

POPRZEDNI KROK