Gmina Świerklaniec: budżet obywatelski

Świerklaniecki Budżet Partycypacyjny

Świerklaniecki Budżet Partycypacyjny

Rusza trzecia edycja Świerklanieckiego Budżetu Partycypacyjnego. Budżet partycypacyjny to wydzielona część budżetu gminy, o której wydatkowaniu decydują mieszkańcy. Gorąco zachęcam Państwa do udziału w tym przedsięwzięciu. Liczę, że uda się doprowadzić do realizacji jak najwięcej Państwa propozycji.

Wójt Gminy Świerklaniec

Marek Cyl

 

 

Co to jest budżet partycypacyjny?

Budżet partycypacyjny, zwany także obywatelskim, to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet danej gminy, współdecydując o dystrybucji określonej puli środków publicznych. Mówiąc najprościej – to współdecydowanie mieszkańców gminy o tym, na co przeznaczona zostanie część pieniędzy z budżetu gminy. Określeń „budżet partycypacyjny” i „budżet obywatelski” używamy tutaj zamiennie.

 

Czym jest partycypacja?

Partycypacja to nic innego, jak współuczestniczenie mieszkańców gminy lub sołectwa w procesie wydawania publicznych środków finansowych. Nieodłącznym elementem procesu partycypacji jest dyskusja pomiędzy mieszkańcami, którzy na przynajmniej jednym z etapów inicjatywy spotykają się i rozmawiają na temat proponowanych do realizacji projektów.

 

Podział gminy

Budżet partycypacyjny dotyczy naszego najbliższego otoczenia – sołectw, w których na co dzień mieszkamy, chodników, po których codziennie chodzimy, placów, na których bawią się nasze dzieci. Dlatego Gmina Świerklaniec została podzielona na 4 okręgi – sołectwa.

 

Ile pieniędzy dla każdego okręgu (sołectwa) ?

Kwota przeznaczona na realizację projektów w poszczególnych okręgach (sołectwach) składa się z dwóch części: stałej – wynoszącej 20 tys. zł dla każdego okręgu – oraz zmiennej, będącej iloczynem liczby mieszkańców danego okręgu i kwoty 10 zł. Liczba mieszkańców każdego z okręgów została ustalona na dzień 31. stycznia bieżącego roku.
Łącznie na projekty mieszkańców gmina przeznaczyła 200 tysięcy zł.

 

Kto może wziąć udział w Świerklanieckim Budżecie Partycypacyjnym?

Budżet Partycypacyjny to przedsięwzięcie, w którym może wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy Świerklaniec, który w momencie składania wniosku ma ukończone 18 lat. 

 

Jakie projekty można zgłaszać w ramach Świerklanieckiego Budżetu Partycypacyjnego?

Można zgłaszać zarówno projekty „twarde” (czyli inwestycyjne), jak i projekty „miękkie” (czyli, na przykład, kulturalne, artystyczne, społeczne). Zarówno jedne, jak i drugie powinny realnie poprawiać jakość życia w danym okręgu.