Gmina Świerklaniec: budżet obywatelski

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Uchwała Nr XVIII/109/15 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 października 2015 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Świerklaniec w sprawie części wydatków z budżetu Gminy Świerklaniec.

Uchwała Nr XXI/125/15 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Świerklaniec na 2016 rok.

Zarządzenie nr 0050.15.2016 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 01.02.2016r. w sprawie podziału środków, wyznaczenia Punktów Informacyjnych Budżetu Partycypacyjnego oraz ustalenia terminu i zasad zgłaszana propozycji projektów.

Zarządzenie nr 0050.21.2016 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 10.02.2016r. W sprawie: powołania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego

Zarządzenie nr 0050.42.2016 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 11.03.2016r. W sprawie: zmiany składu Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego

Zarządzenie Nr 0050.78.2016 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 06.05.2016 r. w sprawie głosowania nad budżetem partycypacyjnym mieszkańców gminy Świerklaniec na zakwalifikowane projekty i ustalenia wzoru kart do głosowania

Zarządzenie Nr 0050.67.2016 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 27.04.2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.15.2016 Wójta Gminy Świekrlaniec z dnia 01.02.2016 r. dotyczące harmonogramu budżetu partycypacyjnego

Zarządzenie Nr 0050.96.2016 Wójta Gminy Świerklaniec w sprawie powołania komisji do Ustalenia wyników głosowania ds. budżetu partycypacyjnego

Zarządzenie nr 0050.19.2017 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 08.02.2017r. W sprawie: powołania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego.

Zarządzenie nr 0050.20.2017 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 08.02.2017r. w sprawie podziału środków, wyznaczenia Punktów Informacyjnych Budżetu Partycypacyjnego oraz ustalenia terminu i zasad zgłaszana propozycji projektów.

Zarządzenie nr 0050.12.2018 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 06.02.2017r. W sprawie: powołania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego.

Zarządzenie nr 0050.13.2017 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 06.02.2017r. w sprawie podziału środków, wyznaczenia Punktów Informacyjnych Budżetu Partycypacyjnego oraz ustalenia terminu i zasad zgłaszana propozycji projektów.