Gmina Świerklaniec: budżet obywatelski

Podział środków na okręgi

Podział środków na okręgi

 

Kwota przeznaczona na realizację projektów w poszczególnych okręgach składa się z dwóch części: stałej – wynoszącej 20 tys. zł dla każdego okręgu – oraz zmiennej, będącej iloczynem liczby mieszkańców danego okręgu i kwoty 10 zł.

Liczba mieszkańców każdego z okręgów została ustalona na dzień 31 stycznia danego roku.

 Kwoty na poszczególne okręgi w 2018 roku:

 

  1. okręg sołectwo Świerklaniec – 4094 mieszkańców – 40 940 zł + stała 20 000 zł, razem 60 940 zł,

  2. okręg sołectwo Nakło Śląskie – 3838 mieszkańców – 38 380 zł + stała 20 000 zł , razem 58 380 zł,

  3. okręg sołectwo Orzech – 2179 mieszkańców – 21 790 zł + stała 20 000 zł , razem 41 790 zł,

  4. okręg sołectwo Nowe Chechło – 1776 mieszkańców – 17 760 zł + stała 20 000 zł , razem 37 760 zł,