Gmina Świerklaniec: budżet obywatelski

Podział środków na sołectwa

Podział środków na sołectwa

 

Kwota przeznaczona na realizację projektów w poszczególnych sołectwach składa się z dwóch części: stałej – wynoszącej 20 tys. zł dla każdego sołectwa – oraz zmiennej, będącej iloczynem liczby mieszkańców danego sołectwa i kwoty 10 zł.

Liczba mieszkańców każdego z sołectw została ustalona na dzień 31 stycznia danego roku.

 Kwoty na poszczególne sołectwa w budżecie obywatelskim na 2020 rok

 

  1.  sołectwo Świerklaniec – 4090 mieszkańców – 40 900 zł + stała 20 000 zł, razem 60 900 zł,

  2. sołectwo Nakło Śląskie – 3877 mieszkańców – 38 770 zł + stała 20 000 zł , razem 58 770 zł,

  3. sołectwo Orzech – 2194 mieszkańców – 21 940 zł + stała 20 000 zł , razem 41 940 zł,

  4. sołectwo Nowe Chechło – 1800 mieszkańców – 18 000 zł + stała 20 000 zł , razem 38 000 zł,