Gmina Świerklaniec: budżet obywatelski

Podział środków na okręgi

Podział środków na okręgi

 

Kwota przeznaczona na realizację projektów w poszczególnych okręgach składa się z dwóch części: stałej – wynoszącej 20 tys. zł dla każdego okręgu – oraz zmiennej, będącej iloczynem liczby mieszkańców danego okręgu i kwoty 10 zł.

Liczba mieszkańców każdego z okręgów została ustalona na dzień 31 stycznia danego roku.

 

Kwoty na poszczególne okręgi w 2017 roku:

  1. okręg - sołectwo Świerklaniec – 4026 mieszkańców – 40 260 zł + stała 20 000 zł, razem 60 260 zł,

  2. okręg - sołectwo Nakło Śląskie – 3855 mieszkańców – 38 550 zł +  stała 20 000 zł , razem 58 550 zł,

  3. okręg - sołectwo Orzech – 2119 mieszkańców – 21 190 zł + stała 20 000 zł , razem 41 190 zł,

  4. okręg - sołectwo Nowe Chechło – 1779 mieszkańców – 17 790 zł + stała 20 000 zł , razem 37 790 zł,