Gmina Świerklaniec: budżet obywatelski

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

Do zadań zespołu ds.budżetu obywatelskiego   między innymi należy:

- weryfikacja zgłoszonych projektów,

- organizowanie głosowania nad projektami,

- ewaluacja i rekomendowanie zmian do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego.

Marzanna Kosiewicz – koordynator zespołu
Anna Kubica -  członek zespołu
Adam Szołtysik– członek zespołu
Anna Kubica – członek zespołu
Ludmiła Jaśkiewicz – członek zespołu
Marta Loska – członek zespołu
Łukasz Nolewajka - członek zespołu
Ilona Gargas– członek zespołu
Anna Wesołowska - członek zespołu