Gmina Świerklaniec: budżet obywatelski

Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego

Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego

W ramach trwających obecnie przygotowań do wprowadzenia budżetu partycypacyjnego w Świerklańcu, powołano Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego. Głównym celem funkcjonowania Zespołu jest wspieranie procesu wdrażania budżetu partycypacyjnego czyli takiego, w którym sami mieszkańcy decydują o sposobie wydatkowania części budżetu Gminy Świerklaniec.

1. Łukasz Ludyga – przewodniczący zespołu
2. Adam Szołtysik– członek zespołu
3. Anna Kubica – członek zespołu
4. Ludmiła Jaśkiewicz – członek zespołu
5. Marta Loska – członek zespołu
6. Gabriela Pandzioch - członek zespołu
7. Lidia Huć Podleszka – członek zespołu