Gmina Świerklaniec: budżet obywatelski

Aktualności

Głosowanie trwa do 11 czerwca 2018 roku

Przypominamy, że jeszcze do 11 czerwca trwa głosowanie nad projektami w ramach budżetu partycypacyjnego.

 

Można głosować na następujące projekty:

Świerklaniec
- Komputerowe rewolucje w Szkole Podstawowej w Świerklańcu
- Zdolne maluchy. Wyposażenie Przedszkola w Świerklańcu w sprzęt multimedialno – dydaktyczny

Nakło Śląskie
- Zakup programów multimedialnych dla przedszkola w Nakle Śląskim
- Modernizacja i doposażenie w pomoce edukacyjne Szkoły Podstawowej w Nakle Śląskim
- Zakup wyposażenia kącika dla dzieci w Filii nr 1 w Nakle Śląskim

Nowe Chechło
- Utwardzenie terenu na działkach nr 2186/110 i 2188/113 kostką betonową w sołectwie Nowe Chechło – ul. Skowronków (obok kościoła) – etap II
- Budowa nawierzchni tartanowej na placu zabaw przy ulicy Leśnej 3

Orzech
- Wymiana sprzętu sportowego na sali gimnastycznej w Orzechu wraz z zakupem profesjonalnej maty gimnastycznej
- Zestaw fantomów do nauki pierwszej pomocy
- „Impus Życia” - wyposażenie sołectwa Orzech w urządzenie AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny), wspomagające pierwszą pomoc medyczną
- Budowa oświetlenia sportowo – rekreacyjno – kulturalnego
- Doposażenie budynku gminnego przy ul. Sobolaków 5
- Zakup szafy garderobianej na stroje regionalne dla koła rękodzieła Orzech.

Zapraszamy do oddawania swoich głosów!