Gmina Świerklaniec: budżet obywatelski

Aktualności

Kolejne zadanie zrealizowane!!!

Ukończona została inwestycja utwardzenia gminnych działek w Nowym Chechle przy ul. Skowronków (obok kościoła). To zadanie jako decyzja mieszkańców sołectwa było realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego i Budżetu Partycypacyjnego. 

Na końcowy efekt składały się dwa zrealizowane zadania: „Utwardzenie terenu na działkach 2186/110 i 2188/113 kostką betonową w sołectwie Nowe Chechło - ul. Skowronków (obok kościoła) - etap 1” na kwotę 37.790,00 zł., jako zadanie z Budżetu Partycypacyjnego oraz “Częściowe utwardzenie terenu na działce gminnej 2186/110 i działce 2188/113 w sołectwie Nowe Chechło” na kwotę 25.000,00 zł. jako zadanie z Funduszu Sołeckiego.