Gmina Świerklaniec: budżet obywatelski

Aktualności

LISTA ZWYCIĘSKICH PROJEKTÓW trzeciej edycji Budżetu Partycypacyjnego

Szanowni Państwo zgodnie z uchwałą nr XVIII/109/15 Rady Gminy Świerklaniec przedstawiamy listę zwycięskich projektów, które będą realizowane w drugiej połowie 2018r.

Sołectwo Nakło Śląskie

 • Zakup programów multimedialnych dla przedszkola w Nakle Śląskim - koszt projektu : 3600,00 zł
 • Modernizacja i doposażenie w pomoce edukacyjne Szkoły Podstawowej w Nakle Śląskim - koszt projektu : 19680,00 zł
 • Zakup wyposażenia kącika dla dzieci w Filii nr 1 w Nakle Śląskim - koszt projektu : 3000,00 zł

 

Sołectwo Nowe Chechło

 • Utwardzenie terenu na działkach nr 2186/110 i 2188/113 kostką betonową w sołectwie Nowe Chechło – ul. Skowronków (obok kościoła) – etap II - koszt projektu : 37760,00 zł


Sołectwo Orzech

 • Wymiana sprzętu sportowego na sali gimnastycznej w Orzechu wraz z zakupem profesjonalnej maty gimnastycznej - koszt projektu : 29601,08 zł
 • Zestaw fantomów do nauki pierwszej pomocy - koszt projektu : 3000,00 zł
 • „Impuls Życia” - wyposażenie sołectwa Orzech w urządzenie AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny), wspomagające pierwszą pomoc medyczną - koszt projektu : 10610,00 zł
 • Budowa oświetlenia sportowo – rekreacyjno – kulturalnego - koszt projektu : 21250,00 zł
 • Doposażenie budynku gminnego przy ul. Sobolaków 5 - koszt projektu : 3937,11 zł
 • Zakup szafy garderobianej na stroje regionalne dla koła rękodzieła Orzech - koszt projektu : 5800,00 zł

 

Sołectwo Świerklaniec

 • Komputerowe rewolucje w Szkole Podstawowej w Świerklańcu - koszt projektu : 46000,00 zł
 • Zdolne maluchy. Wyposażenie Przedszkola w Świerklańcu w sprzęt multimedialno – dydaktyczny - koszt projektu : 14940,00 zł


Zgodnie z uchwała nr XVIII/109/15 Rady Gminy Świerklaniec rozdział 2 § 4 ust.1 w przypadku nierozdysponowania wszystkich środków finansowych, przeznaczonych dla projektów w danym Sołectwie istnieje możliwość przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych do Sołectw o największej frekwencji w głosowaniu lub rozdysponowania na projekty, których brakuje części środków, aby zostały zrealizowane. Wobec powyższego niewykorzystana część środków w sołectwie Nakło Śląskie przesunięta została na realizację projektu w sołectwie Orzech.