Gmina Świerklaniec: budżet obywatelski

Aktualności

LISTA ZWYCIĘSKICH PROJEKTÓW drugiej edycji Budżetu Partycypacyjnego

Lista zwycięskich projektów w Budżecie Partycypacyjnym Gminy Świerklaniec (edycja 2017)

Szanowni Państwo zgodnie z uchwałą nr XVIII/109/15 Rady Gminy Świerklaniec przedstawiamy listę zwycięskich projektów, które będą realizowane w drugiej połowie 2017r.

 

 

Sołectwo Świerklaniec 

kwota środków na dane sołectwo: 60.260,00 zł.
1. „Szkoła naszych marzeń. Nowoczesna pracownia komputerowa i multimedialne klasy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Świerklańcu” - koszt projektu : 60.260,00 zł


Sołectwo Nakło Śląskie 

kwota środków na dane sołectwo: 58.550,00 zł.
1. „Multimedialne programy edukacyjne dla klas I-III oraz żaluzji zaciemniających” - koszt projektu : 3.500,00zł
2. „Modernizacja biblioteki szkolnej Zespołu Szkół im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim” - koszt projektu : 20.000,00 zł
3. „Zakup wyposażenia multimedialno - dydaktycznego dla Przedszkola w Nakle śląskim” - koszt projektu : 31.500,00 zł


Sołectwo Nowe Chechło 

kwota środków na dane sołectwo: 37.790,00 zł.
1. „Utwardzenie terenu na działkach 2186/110 i 2188/113 kostką betonową w sołectwie Nowe Chechło - ul. Skowronków (obok kościoła) - etap 1” - koszt projektu : 37.790,00 zł

 
Sołectwo Orzech 

kwota środków na dane sołectwo: 41.190,00 zł.
1. „Doposażenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Orzechu w dwa zestawy multimedialne, kształtki rehabilitacyjne oraz meble szkolne” - koszt projektu : 20.500,00 zł
2. „Poprawa funkcjonalności boiska wielofunkcyjnego w Orzechu” - koszt projektu : 5.740,00 zł
3. „Wydanie publikacji "Dzieje Miejscowości Orzech”” - koszt projektu : 8.056,50 zł
4. „Budowa Monitoringu rejestrującego na obiekcie Gminnym przy ul. Wieczorków” - koszt projektu : 3.700,00 zł
5.. „Stworzenie Izby Pamięci i tradycji” - koszt projektu : 3.500,00 złZgodnie z uchwała nr XVIII/109/15 Rady Gminy Świerklaniec rozdział 2 § 4 ust.1 w przypadku nierozdysponowania wszystkich środków finansowych, przeznaczonych dla projektów w danym Sołectwie istnieje możliwość przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych do Sołectw o największej frekwencji w głosowaniu lub rozdysponowania na projekty, których brakuje części środków, aby zostały zrealizowane. Wobec powyższego niewykorzystana część środków w sołectwie Nakło Śląskie przesunięta została na realizację projektu w sołectwie Orzech.


Wójt Gminy
Świerklaniec
Marek Cyl