Gmina Świerklaniec: budżet obywatelski

Aktualności

Ostatni dzień składania wniosków !!!

Informujemy, że do dziś jest możliwość składania wniosków do budżetu partycypacyjnego. 
 
Przypominamy również, że w dniu dzisiejszym do godziny 17:00 wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy Świerklaniec, 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3.
 

Listownie na adres: Urząd Gminy Świerklaniec, 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3 z adnotacją na kopercie „Budżet Partycypacyjny”, ważna jest data stempla pocztowego.