Gmina Świerklaniec: budżet obywatelski

Aktualności

Podsumowanie Budżetu Partycypacyjnrgo Gminy Świerklaniec oraz Funduszu sołeckiego na rok 2017

Budżet Partycypacyjny Gminy Świerklaniec 
Zbliża się koniec roku 2017, oznacza to również zakończenie realizacji drugiej edycji budżetu partycypacyjnego w naszej gminie. Wzorem ubiegłego roku, niemal 200 tysięcy zł podzielono na cztery sołectwa według zasady 20 tys. zł dla każdego okręgu – oraz zmiennej, będącej iloczynem liczby mieszkańców danego okręgu i kwoty 10 zł.

Na sołectwo Świerklaniec przeznaczono kwotę 60.260,00 zł.
Projektem, który pochłonął wszystkie środki była „Szkoła naszych marzeń. Nowoczesna pracownia komputerowa i multimedialne klasy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Świerklańcu”.
Sołectwo Nakło Śląskie miało pulę 58.550,00 zł. Za tą kwotę udało się wykonać trzy projekty: w szkole podstawowej „Multimedialne programy edukacyjne dla klas I-III oraz żaluzji zaciemniających” za 3.500,00zł oraz „Modernizacja biblioteki szkolnej” za 20.000,00 zł. Trzecim projektem, który pochłonął 31 500 zł był „Zakup wyposażenia multimedialno - dydaktycznego dla Przedszkola w Nakle śląskim” - koszt projektu : 31.500,00 zł.
Sołectwo Nowe Chechło otrzymało 37.790,00 zł. Całość kwoty przeznaczono na projekt pod nazwą „Utwardzenie terenu na działkach 2186/110 i 2188/113 kostką betonową w sołectwie Nowe Chechło - ul. Skowronków (obok kościoła) - etap 1”.
W sołectwie Orzech za kwotę 41.190,00 zł udało się wykonać aż pięć mniejszych projektów: „Doposażenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Orzechu w dwa zestawy multimedialne, kształtki rehabilitacyjne oraz meble szkolne” - koszt projektu : 20.500,00 zł. „Poprawa funkcjonalności boiska wielofunkcyjnego w Orzechu” - koszt projektu : 5.740,00 zł. „Wydanie publikacji "Dzieje Miejscowości Orzech”” - koszt projektu : 8.056,50 zł. „Budowa Monitoringu rejestrującego na obiekcie Gminnym przy ul. Wieczorków” - koszt projektu : 3.700,00 zł. „Stworzenie Izby Pamięci i tradycji” - koszt projektu : 3.500,00 zł.

Trzeba przypomnieć, że Budżet Partycypacyjny Gminy Świerklaniec jest zawsze wykonywany w tym samym roku kalendarzowym. Na początku roku zgłaszane są projekty, później trwa głosowanie, a wszystkie zwycięskie projekty wykonane do końca roku. Niebawem kolejna edycja Budżetu. Już dziś zapraszamy do zgłaszania projektów i aktywnego uczestnictwa.

Fundusz sołecki
Kwota funduszu sołeckiego na rok 2017 dla wszystkich sołectw w Gminie Świerklaniec była taka sama i wynosiła 37 921,99 zł. Co w tym roku udało się zrealizować?

W sołectwie Świerklaniec w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 rok wykonano inwestycję pod nazwą "Wykonanie monitoringu i oświetlania na placu zabaw i rekreacji". Teraz rodzice bawiących się na placu zabaw dzieci mogą być spokojni o swoje pociechy. Kwota inwestycji to 9000 zł.
Siłownia na wolnym powietrzu przy boisku LKS Unia Świerklaniec została doposażona w urządzenia do Street Work Out'u za 10 000 zł.
Zakupiono również tablice ogłoszeń za kwotę 1500 zł oraz umundurowania strażackie w kwocie 4500 zł, Zorganizowano imprezy kulturalno edukacyjne oraz wyjazdy integracyjne na kwotę ponad 6000 zł.

W sołectwie Nakło Śląskie pojawiły się nowe zabawki, w tym między innymi huśtawka, wyciąg linowy i kosz do gry w koszykówkę na placu zabaw przy ul. Sportowców w Nakle Śląskim. Inwestycja pod nazwą „Dostawa i montaż urządzeń sportowych i zabawowych na placu zabaw przy ulicy Sportowców - Nakło Śląskie” kosztowała 25 100 zł. Doposażono również w urządzenia zabawowe plac zabaw na terenie gminnego przedszkola na kwotę 6273,80 zł.

W sołectwie Orzech pojawiły się tak zwane "psie pakiety" zakupione w ramach funduszu sołeckiego. Ucieszyło to właścicieli czworonogów, którzy teraz z niezwykłą łatwością mogą posprzątać po swoich pupilach. Została naprawiona nawierzchnia chodnika wzdłuż ulicy Wieczorków na kwotę 15000 zł. Aranżacja i doposażenie skweru położonego u zbiegu ulic Sobolaków i Brzechwy to kolejna zakończona inwestycja, koszt projektu 12000 zł. Przeprowadzono w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orzechu zajęcia edukacyjne z psem na kwotę 773,8 zł

W sołectwie Nowe Chechło zorganizowana została impreza kulturalna pn "Piknik Chechelski" na kwotę 6373,80 zł. Reszta środków z sołectwa została przeznaczona na częściowe utwardzenie terenu na działce gminnej 2186/110 i działce 2188/113 koszt tego projektu 25000 zł.