Gmina Świerklaniec: budżet obywatelski

Aktualności

Punkty wyznaczone do głosowania i procedura głosowania

Punkty wyznaczone do głosowania:

    sołectwo Nakło Śląskie - Gminny Ośrodek Kultury w Nakle Śląskim, Nakło Śląskie, ul. Główna 52, w godzinach pracy placówki,

    sołectwo Orzech - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzechu, Orzech, ul. J. Brzechwy 8, w godzinach pracy placówki,

    Sołectwo Świerklaniec – Urząd Gminy Świerklaniec, Świerklaniec, ul. Młyńska 3,w godzinach pracy placówki,

    Sołectwo Nowe Chechło - Szkoła Podstawowa im .Królowej Jadwigi, Nowe Chechło ul. Lasowicka 103, w godzinach pracy placówki.

Uprzejmie informujemy Mieszkańców, że  głosowanie nad projektami zgłoszonymi w IV edycji  Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 odbywać się będzie od 8 października 2019r. do 16 października 2019r., w godzinach pracy placówek w wyznaczonych punktach, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Świerklaniec oraz za pomocą platformy internetowej ePUAP, dostępnej pod adresem https://bip.swierklaniec.pl/.

Osoby małoletnie poniżej 16 roku życia chcące brać udział w procedurze głosowania muszą dołączyć do karty do głosowania zgodę rodzica/ opiekuna prawnego na udział w procedurze budżetu obywatelskiego.

Na projekty z listy danego sołectwa mogą głosować tylko uprawnieni mieszkańcy tego sołectwa. Głosujący ma prawo oddać głos tylko raz. Może głosować na maksymalnie trzy projekty, przyznając każdemu z nich 1, 2 lub 3 punkty.

Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, , niezawierające wymaganych danych oraz niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych będą uznane za nieważne. 

W przypadku wypełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej karty do głosowania uznaje się te karty za nieważne.