Gmina Świerklaniec: budżet obywatelski

Aktualności

zapraszamy do składania projektów w IV edycji Budżetu Obywatelskiego

Zapraszamy do składania projektów!

Zapraszamy do składania projektów !!!

Od 19 sierpnia do 9 września 2019 r. czekamy na Państwa pomysły.

Od poniedziałku 19 sierpnia można składać projekty do Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok Formularze są dostępne na stronie internetowej oraz w punktach Punktach informacyjnych Budżetu Obywatelskiego.

 

1) Urząd Gminy Świerklaniec, ul. Młyńska 3,
poniedziałek 7:30-17:00
wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-14:00

 

2) Urząd Stanu Cywilnego, ul. Parkowa 32,

poniedziałek 7:30-17:00
wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-14:00

3) Gminny Ośrodek Kultury w Nakle Śląskim, ul. Główna 52,
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek piątek 9:00-16:00

3) Orzechowskie Centrum Kultury w Orzechu, ul. Sobalaków 5,
wtorek 18:00-19:00
środa 18:00-19:00
4) Dom Sportowca w Nowym Chechle, ul. Leśna 5.
wtorek 16:00-18:00
czwartek 16:00-18:00

Prosimy pamiętać, że propozycje projektów mogą zgłaszać jedynie mieszkańcy tego sołectwa, którego dotyczy dany projekt. Propozycja projektu musi zostać poparta pisemnie na formularzu przez co najmniej jednego mieszkańca danego sołectwa.

Wypełnione formularze można osobiście lub listownie dostarczyć do Urzędu Gminy Świerklaniec, ul. Młyńska 3, z adnotacją na kopercie “ Budżet Obywatelski”.

Należy to uczynić najpóźniej w ostatnim dniu składania propozycji projektów ( liczy się data wpływu korespondencji).