Gmina Świerklaniec: budżet obywatelski

Zgłoś Projekt

Dane projektu

Projektodawca

Projekt
Lokalizacja propozycji projektu: (jeżeli jest możliwa do wskazania)

Klasyfikacja propozycji projektu:

Potencjalni odbiorcy propozycji projektu:

Szczegółowy opis
Maksymalna kwota dla wybranego okręgu: 0 PLN

A. Wymagane w każdym projekcie

B. Dodatkowe

Oświadczenie jednoznacznej gotowości do współpracy osób trzecich, na wykorzystanie terenu/obiektu do celów realizacji budżetu partycypacyjnego:


C. Dodatkowe inne (numerowane) ?: